web tasarım

Kurumsal Kimlik

 

 

Kurumsal Kimlik Nedir?

Firmanın, kurumun, işletmenin ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. Kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktır.

Kurumsal Kimlik Neleri Kapsar?

 • firmalara ait tabelalar ve diğer çeşitli yönlendirme araçları,
 • firmaların kurum içinde ve dışında kullandıkları antetli kağıtlar
 • zarflar
 • dosyalar
 • firma elemanlarına ait kartvizitler
 • firma adına kesilmiş faturalar ve irsaliyelerle tahsilat mektupları,
 • firmaların verdiği sertifikalar
 • firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar
 • firmalara ait kataloglar
 • reklamlar veya broşürler
 • firmaların bayrakları
 • promosyon ürünleri (ajanda, takvim, bloknot...)

 

 

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları

 1. Firmanın ne istediği,
 2. Fiyat teklifi ve zamanlama planlaması yapılır ve karşılıklı olarak onaylanır,
 3. Uzmanımız tarafından yapılan çalışmalar firmaya sunulur,
 4. Sunumlar yapıldıktan sonra eğer yetkililerce gerekli görülmüşse, tasarımlar üzerinde değişiklikler yapılabilir ve tasarım firmanın isteğine uygun hale getirilir,
 5. Onay; Firma görseli onaylar ve işlem tamamlanır.
© Copyright 2022 Reklam Çözüm. Tüm Hakları Saklıdır.